شکایت کارگر از کارفرما بدون مشخص شدن هویت

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتشکایت کارگر از کارفرما بدون مشخص شدن هویت
محسن 1 سال قبل

کارگری که از حداقل حقوق برخوردار نیست، چگونه باید پیگیری کند تا برای او دردسر نشود؟

1 پاسخ
احسان سعیدی 1 سال قبل

بازرسی اداره کار اعلام کرده کارگرانی که حقوق کمتر و یا هر مشکلی در حوزه روابط کار داشته باشند، می توانند در سامانه روابط کار به صورت شخصی، بدون اینکه اسم کارگر برده شود، مشکل را اعلام کنند تا بازرسی برای حل آن ورود کند.

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
دادخواست اعسار در جنایات عمدی