صدور حکم طلاق به درخواست زوج

سوالات دیگراندسته بندی: ازدواج و طلاقصدور حکم طلاق به درخواست زوج
دیانا 1 سال قبل

زوج با چه شرایطی میتواندهمسرش را طلاق دهد ؟

1 پاسخ
الهه 1 سال قبل

مطابق ماده ۱۱۳۳ قانونی مدنی زوج هر زمان وهرلحظه اراده کند طلاق همسرش را می دهد به شرطی که حق وحقوق همسرش را پرداخت کند . زوجه اینجا هر دفاعی هم کند من طلاق نمی گیرم طلاق صادر میشود . چون طلاق به اراده زوج هست. و زن هم در شرایطی می تواند طلاق بگیرد که زن باید موجبات طلاق وفراهم کند.۱. با استناد به شرایط بندهای عقدنامه ومحقق شدن شروط ضمن عقد و محکومیت زوج به نفقه به مدت ۶ماه وبا شرایط عسروحرج ۲.زوجین ۵سال از تاریخ ازدواج بچه دار نشوند ۳.محکومیت کیفری قطعی زوج به مدت ۵سال ۴اعتیاد شوهر لذا زن در این ۴شرایط براش فراهم بشه می تواند طلاق بگیرد.

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
تقاضای طلاق غیابی با توجه به غیبت زوج