راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

طرح دعوا برای ملکی که در رهن بانک است

سوالات دیگراندسته بندی: نقل و انتقال مسکنطرح دعوا برای ملکی که در رهن بانک است
راهشگر عضو سایت asked 4 سال ago

دوستان در صورتی که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و اثبات وقوع عقدبیع و خسارت دیرکرد و تحویل مشاعی رو مطرح کرده باشیم در خصوص ۳دنگ مشاع از۶دانگ اپارتمان پیشفروش که ۳دنگشو طی مبایعنامه از مالک خریدیم اما چون سند ملک در رهن بانکه و دادگاه قرار رد دعوی به دلیل در رهن بودن صادر کرده بنظرتون چه راهی واسه گرفتن حقمون هست؟

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question