عدم اثبات جرم با صدای ضبط شده

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتعدم اثبات جرم با صدای ضبط شده
1 پاسخ
رحمانی 2 ماه قبل

عکس یا فیلم یا صدای ضبط شده به تنهایی نمیتواند دلیل اثباتی جرمی باشد . بلکه نشانه ای است که مقام قضایی می‌تواند به آن توجه کند ولی به تنهایی دلیل محکمه پسندی محسوب نمی شود . میتوانید از مقام قضایی ارجاع امر به کارشناس مربوطه جهت تعیین اصالت صدا را تقاضا نمود .
🔹همه مطالب فوق مربوط به امور کیفری بود، در امور حقوقی اساسا به موجب قانون مدنی صدا و فیلم به عنوان دلیل پذیرفته نشده است .
مثلا شما نمی توانید بدهی شخصی به خود را با صدای ضبط شده از ایشان اثبات کنید .

🔹صرف ضبط صدای شخص دیگر، جرم محسوب نمی شود .

پاسخ شما