محاسبه حق الثبت گواهی امضا

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتمحاسبه حق الثبت گواهی امضا
محسن فتاده 1 سال قبل

سلام الان سیستم حق الثبت گواهی امضا را چقدر محاسبه می کند؟

1 پاسخ
احسان سعیدی 1 سال قبل

سلام ۲۳۸۰۰قبلی و دوهزار حق الثبت اضافه شده و ۱۵۰۰۰ جمعا ۴۰۸۰۰
ده هزار تحریر اضافه نشده است.

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
پروفایل جعلی در شبکه های اجتماعی و امکان شکایت ؟