مطالبه خسارت تاخیر تادیه

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتمطالبه خسارت تاخیر تادیه
مهدی 1 سال قبل

در چه شرایطی می توان خسارت تاخیر تادیه را مطالبه نمود؟
 

1 پاسخ
یاسر 1 سال قبل

خسارت تاخیر تادیه به معنای این است که در سر موعد مشخصی بدهکار می بایست مبلغی را به طلبکار بپردازد، اما پرداخت نکرده است در این شرایط در ابتدا طلبکار باید ثابت نماید که در زمان مشخص پرداخت مبلغ را مطالبه کرده است اما بدهکار نپرداخته است.
بهترین مورد برای اثبات این امر ارسال اظهارنامه می باشد. بنابراین اثبات مطالبه از سوی طلبکار جهت مبدا قرار گرفتن محاسبه خسارت تاخیر تادیه بسیار اهمیت دارد.
ناگفته نماند که در سه مورد نیازی نیست که طلبکار اقدام به اثبات مطالبه برای تعلق خسارت تاخیر نماید این سه مورد شامل موارد ذیل می گردند:
در خصوص چک، مهریه و اسناد موضوع آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید سند محاسبه می شود و نیازی نیست که طلبکار مطالبه نماید.

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
حضور شاکی در پرونده های کیفری در مرحله تجدید نظر