راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

ندادن نفقه توسط مرد علی رغم تمکین زن

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتندادن نفقه توسط مرد علی رغم تمکین زن
طیبه asked 4 سال ago

 اگر شوهر که وضع مالی خوبی هم دارد . با وجود تمکین زن ، نفقه همسر را ندهد . می توان از او شکایت کرد ؟

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
المیرا answered 4 سال ago

مطابق مقررات ، اگر شوهر با داشتن توانایی مالی و با وجود تمکین زن ، نفقه وی را ندهد ، به مجازات حبس ، سه ماه و یک روز تا پنج ماه محکوم خواهد شد .

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer