راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

پشیمان شدن همسر از طلاق دادن

سوالات دیگراندسته بندی: ازدواج و طلاقپشیمان شدن همسر از طلاق دادن
محسن asked 4 سال ago

اگر زوج بعد از اعطای وکالت به زوجه مبنی بر مطلقه نمودن خود و ارائه دادخواست از سوی زوجه از این اعطای وکالت پشیمان گردد، آیا باز زوجه می تواند خود را مطلقه نماید؟

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
راهشگر عضو سایت answered 4 سال ago

در صورتی که زوج به زوجه وکالت در طلاق اعطا نماید و زوجه با استفاده از همان وکالت بلاعزل وکیل دادگستری اختیار نماید تا او را مطلقه نماید و زوج شخصا در جلسه رسیدگی حاضر گردد و اعلام نماید که حاضر به طلاق نیست از آنجا که وکیل مذکور وکیل زوج تلقی میگردد و باید مصلحت موکل خود را رعایت نماید، لذا به نظر، تحقق طلاق در این موارد امکان پذیر نیست. (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۳۷۲ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۳ شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور.
البته در رویه قضایی این موضوع اختلافی است.)

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer