پشیمان شدن همسر از طلاق دادن

سوالات دیگراندسته بندی: ازدواج و طلاقپشیمان شدن همسر از طلاق دادن
محسن 1 سال قبل

اگر زوج بعد از اعطای وکالت به زوجه مبنی بر مطلقه نمودن خود و ارائه دادخواست از سوی زوجه از این اعطای وکالت پشیمان گردد، آیا باز زوجه می تواند خود را مطلقه نماید؟

1 پاسخ
راهشگر عضو سایت 1 سال قبل

در صورتی که زوج به زوجه وکالت در طلاق اعطا نماید و زوجه با استفاده از همان وکالت بلاعزل وکیل دادگستری اختیار نماید تا او را مطلقه نماید و زوج شخصا در جلسه رسیدگی حاضر گردد و اعلام نماید که حاضر به طلاق نیست از آنجا که وکیل مذکور وکیل زوج تلقی میگردد و باید مصلحت موکل خود را رعایت نماید، لذا به نظر، تحقق طلاق در این موارد امکان پذیر نیست. (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۳۷۲ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۳ شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور.
البته در رویه قضایی این موضوع اختلافی است.)

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
حق انتخاب وکیل در دعاوی حقوقی و کیفری