راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

گرفتن رای اعسار برا ی پرداخت مهریه پرداخت مهریه

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتگرفتن رای اعسار برا ی پرداخت مهریه پرداخت مهریه
راحله asked 4 سال ago

اگر شخصی فوت کند . و زن و فرزندی هم نداشته باشد . آیا دارایی او به  خواهرش هم می رسد ؟

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
الهه answered 4 سال ago

 مطابق مقررات . چنانچه متوفی فرزندی نداشته باشد و والدین او زنده باشند . تمام اموال او به والدین می رسد و دیگر به برادر و خواهر او چیزی از ترکه نمی رسد .

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer