گرفتن پرینت تماس پیامک های زوجه توسط زوج به دلیل مشکوک بودن به او

سوالات دیگرانگرفتن پرینت تماس پیامک های زوجه توسط زوج به دلیل مشکوک بودن به او
احسان سعیدی 1 سال قبل

آیا زوج می تواند به خاطر مشکوک بودن به زوجه پرینت تماس های تلفنی و پیامک های او را بگیرد؟

ناهید پاسخ داده شده 1 سال قبل

باید در دادگاه شکایت کند و استعلام مربوطه از طرف دادگاه صورت گیرد و استعلام پرینت تلفن زوجه به همسر ( که مستقلا اقدام کرده) داده نمی شود . وهمچنین این استعلام بین ۳ تا ۶ ماه قابل اجراست.

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
تعدد دیات رانننده مقصر و پرداخت دیه