تبدیل مهریه به وجه نقد

سوالات دیگراندسته بندی: ازدواج و طلاقتبدیل مهریه به وجه نقد
زهره 1 سال قبل

آیا مهریه ای که مثلا گل رز ذکر شده قابل تبدیل به وجه نقد می باشد؟

1 پاسخ
بهترین پاسخ
احسان سعیدی 1 سال قبل

خیر علی الاصول باید همان مال یعنی گل رز داده شود مگر اینکه هر دو طرفین به گونه ی دیگری تراضی کنند.
با عنایت یه توضیح فوق بدیهی است که شوهر میتواند از پرداخت وجه نقد بابت مهریه خودداری کند و این حق قانونی اوست و این درحالیست که بسیاری از خانم ها به اشتباه گمان می کنند می شود شوهر به قیمت گل ها بابت مهریه محکوم گردد.

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
بازیابی اطلاعات اینستاگرام ازطریق پلیس فتا