تعلق گرفتن جهیزیه به مرد ؟

سوالات دیگراندسته بندی: ازدواج و طلاقتعلق گرفتن جهیزیه به مرد ؟
دانیال 1 سال قبل

آیا جهیزیه به مرد هم تعلق می گیرد؟ 

1 پاسخ
کسری 1 سال قبل

جهیزیه ای را که بر حسب عادت و آداب و رسوم به منزل شوهر می برند ، به منزله انصراف از مالکیت محسوب نمی شود و تماماً متعلق به زن است و مرد حق هیچ گونه دخل و تصرف یا تبدیل اثاثیه را ندارد.
مرد فقط می تواند در حد عرف معمول و رایج از وسایل استفاده بکند، زیرا طبق ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی، استقلال مالی زن به رسمیت شناخته شده و جهیزیه جزو اموال زن است و زن اختیار دارد که با جهیزیه خود هر کاری را که می پسندد انجام دهد.

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
اختلاف زوجین و تقاضای پرینت مکالمات