خرید ملک و مدارک لازم برای اخذ از فروشنده

سوالات دیگراندسته بندی: نقل و انتقال مسکنخرید ملک و مدارک لازم برای اخذ از فروشنده
سارا 1 سال قبل

در هنگام خرید ملک چه مدارکی را از فروشنده باید دریافت کنیم ؟

1 پاسخ
تولایی 1 سال قبل

در هنگام خرید ملک مدارکی زیر را از فروشنده اخذ و با دقت مطالعه نمائید .
۱ – اصل سند تک برگ اداره ثبت که به نام نام خریدار باشد .
۲ – اصل پایانکار شهرداری
۳ – قبوض پرداخت شده عوارض نوسازی شهرداری و دارایی ملک تا تاریخ معامله .
۴ – در صورت اوقافی بودن عرصه ملک اصل اجاره نامه تنظیمی محضر به نام خریدار و اجازه اداره اوقاف مبنی بر بلا مانع بود نقل و انتقال .
۵ – هنگام امضا سند محضری ، پاسخ استعلام شهرداری و دارایی را از محضر مطالبه نماید و آن را به دقت مطالعه نمائید تا از آخرین وضعیت ملک آگاه شوید .

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
افزایش حق نفقه با گذشت زمان