خسارت جانی حاصل از افتادن گلدان از لبه پنجره

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتخسارت جانی حاصل از افتادن گلدان از لبه پنجره
صادق 1 سال قبل

  اگر گلدان یا اشیاء مختلف که در لبه پنجره و یا تراس نگهداری می شود برسر عابر بیافتد ؟ عابر می تواند شکایت کند ؟

1 پاسخ
کسری 1 سال قبل

مطابق مقررات از جمله قانون مسئولیت مدنی ، اگر گلدان یا اشیاء مختلف که در لبه پنجره و یا تراس نگهداری می کنید بر اثر باد یا بی احتیاطی سقوط کند و خسارت جانی یا مالی به دیگری وارد نماید‌ ، مسئول پرداخت دیه و جبران خسارت وارده می باشید .

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
پرداخت مهریه متوفی