دادخواست اعسار برای پرداخت مهریه

سوالات دیگراندسته بندی: ازدواج و طلاقدادخواست اعسار برای پرداخت مهریه
زهرا 1 سال قبل

 در یک پرونده طلاق توافقی زوجه از تعداد ۲۰۰ سکه مهریه . ۱۴۰  عدد را بذل می کند و برای مابقی توافق می شود که زوج هر ۴ ماه یک سکه پرداخت نماید الان ۲ سال از این رای گذشته است آیا می شود دادخواست اعسار داد؟

1 پاسخ
دریا 1 سال قبل

بله . میتوانید دادخواست تعدیل بدهید .

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
زن مستحق گرفتن مهریه