دادخواست اعسار در جنایات عمدی

سوالات دیگراندادخواست اعسار در جنایات عمدی
رضا 1 سال قبل

در مورد دیه جنایات عمدی محکوم میتواند دادخواست اعسار بدهد؟ چون دوستی میگفت در دیه جنایات عمد نمیتوان اعسار داد .میتوان اعسار داد یا خیر؟
 

1 پاسخ
قاسم 1 سال قبل

بله میشود .

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
تعویض پلاک بنام متوفی