دریافت نفقه از همسری که خرجی نمی دهد

سوالات دیگراندسته بندی: ازدواج و طلاقدریافت نفقه از همسری که خرجی نمی دهد
سارا 1 سال قبل

اگر مرد کرایه خانه و خوراکی برای خانه بخرد ولی پول به زن ندهد و برای زوجه خرجی هم نکند  می شود برای دریافت نفقه اقدام کرد ؟

1 پاسخ
الهه 1 سال قبل

 بله . در دادگاه کیفری . میتواند بابت ترک انفاق شکایت کند ولی سعی کنید نفقه را به صورت تفاهمی از زوج مطالبه نمایید .

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
تفاوت بطلان با فسخ قرارداد ؟