رضایت شاکی با اصرار محکوم علیه در پرونده اجرایی

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاترضایت شاکی با اصرار محکوم علیه در پرونده اجرایی
رضا 1 سال قبل

سلام. اگر یک پرونده اجرایی منتهی به حبس محکوم علیه شده است شاکی با اصرار محکوم علیه رضایت خود را اعلام نماید به شرطی که محکوم علیه تعهد مالی شاکی را درقبال ثالث بپذیرد. این رضایت و ترتیب اثر آن چگونه خواهد بود؟
 

1 پاسخ
الهه مجدی 1 سال قبل

 رضایت شاکی میتواند منجر به تخفیف در حکم بشود . رضایت باید بدون قید و شرط باشد . ولی خودشون میتونند در قالب یک قرارداد بین خودشون تعهد کنند.

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
حکم تهدید به افشای اسرار خصوصی