پرداخت خسارت بدون کروکی

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتپرداخت خسارت بدون کروکی
داریوش 1 سال قبل

 سلام . آیا بدون کروکی مامور راهنمایی و رانندگی بیمه شخص ثالث به فرد تعلق می گیرد ؟
 

1 پاسخ
راحله 1 سال قبل

شرایط پرداخت خسارت بدون کروکی بیمه شخص ثالث به شرح زیر می باشد :
۱ – هر دو خودرو مقصر و زیان دیده در زمان وقوع حادثه دارای بیمه نامه شخص ثالث معتبر و پیوسته باشند .
۲ – رانندگان هر دو خودرو دارای گواهینامه مجاز رانندگی وسیله نقلیه مورد حادثه باشند .
۳ – میان طرفین حادثه ، اختلافی وجود نداشته باشد .
۴ – خسارت منجر به جرح نباشد .
۵ – هر دو خودرو مقصر یا زیان دیده به شعبه پرداخت خسارت مراجعه کنند .
۶ – سقف خسارت بدون کروکی فعلآ ۶۳ میلیون ریال می باشد .

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
حبس تأدیبی برای سرقت ادبی