راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

اسحاق جهانگیری

نصاب معاملات سال ۹۹ مناطق آزاد تجاری- صنعتی

نصاب معاملات سال ۹۹ مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران (تصویبنامه شماره ۷۵۲۷۳/ت۵۷۶۸۸هـ مورخ ۵/۷/۱۳۹۹ هیئت وزیران) وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیرخانه شورای عالی مناطق
ادامه مطلب ...