راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

اشتغال

عدم تعلق فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور به کارکنان قراردادی یا محلی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

عدم تعلق فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور به کارکنان قراردادی یا محلی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (دادنامه شماره ۷۱۶ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) شماره دادنامه :
ادامه مطلب ...

ماده ۲۴ قانون کار

ماده 24- در صورت خاتمه قرارداد کار ، کار معین یا مدت موقت ، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد ، یک سال یا بیشتر ، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه ، اعم از
ادامه مطلب ...