راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

بازنشستگی

آیین نامه اداری استخدامی اعضاء غیر هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی

آیین نامه اداري استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیر هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (ویرایش نهایی- اردیبهشت 1391) فصل اول - کلیات و تعاریف فصل اول:
ادامه مطلب ...