راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

تعطیلات رسمی 1401

قانون تعطیلات رسمی کشور

لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور (مصوب ۱۳۵۹,۰۴,۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی) ماده ۱- تعطیلات رسمی کشور به قرار زیر است:۲۹ اسفند تا ۴ فروردین۱۲ فروردین ـ روز جمهوری اسلامی۱۳
ادامه مطلب ...