راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

ثبت دادخواست

ثبت دادخواست شورای حل اختلاف در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

شورای حل اختلاف نهادی است که طبق قانون وظیفه رسیدگی به برخی از دعاوی را دارد . این نهاد مثل هر نهاد قضایی دیگری برای شروع رسیدگی نیازمند ثبت دادخواست است . برای سهولت در ثبت دادخواست
ادامه مطلب ...