جرم

قانون مجازات اسلامی

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژادرئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۵۲۴۳۳/۳۸۶۴۸ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۶ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون ...
پیام به ما در واتس اپ