راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

حرف ط

معنی حقوقی کلمات ( ظ )

ظاهر (فقه) الف - هرگاه درمقابل ((اصل)) استعمال شود عبارت است از هر امریکه بطور ظنى دلالت برچیزى (در قلمرو زندگى قضائى) نماید خواه اصحاب دعوى براى اثبات یا دفاع بآن استناد نمایند یا نه،…
ادامه مطلب ...