راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

حضانت

جوابیه آموزش و پرورش درباره خبر ممنوعیت تحویل پرونده تحصیلی به مادران

در پاسخ به مطلب مندرج در روز نامه شرق با عنوان «مدارس از دادن پرونده تحصیلی به مادران» پاسخ اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش به شرح ذیل به استحضار
ادامه مطلب ...