راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

حقوق 1401 کارگران

حقوق و مزایای حین کار کارگران دائم و موقت مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱+ کلیه جداول

حقوق و مزایای حین کار کارگران دائم و موقت مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱ (بخشنامه شماره ۵۸۴۴۷ مورخ ۲۶/۱۲/۱۴۰۰ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی) حقوق و مزایای حین
ادامه مطلب ...