راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم ایران

لیست دانشگاه‌های خارج از کشور مورد تایید وزارت علوم (۲۰۲۱)

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم بعد از سپتامبر2021 قابل توجه متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری: ضروری است متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه‌های خارج از کشور
ادامه مطلب ...

لیست دانشگاه‌های خارج از کشور مورد تایید وزارت علوم

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم بعد از سپتامبر۲۰۲۰ قابل توجه متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری: ضروری است متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه‌های خارج از کشور
ادامه مطلب ...