راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

دانلود قرارداد

قرارداد اجاره خودرو

قرارداد اجاره خودرو موضوع قرارداد : اجاره خودروي سواري با راننده به منظور تردد در ساعات اداري و غيراداري در داخل و يا خارج شهر جهت انجام امور محوله طبق درخواست كارفرما www.mrlawyer.ir…
ادامه مطلب ...

قرارداد انتقال سر قفلی

انتقال سرقفلي ماده 1 – طرفين قرارداد 1-1 انتقال دهنده                         فرزند             به شماره شناسنامه                         صادره از                كد ملي…
ادامه مطلب ...

قرارداد انجام خدمات

قرارداد (انجام خدمات .................) طرف اول قرارداد(كارفرما): نام و نام خانوادگي و مشخصات شناسنامه و نشاني كامل براي اشخاص حقيقي و نام شركت يا موسسه، نوع آن و شماره ثبت و نشاني…
ادامه مطلب ...

قرارداد بیع قطعی

قرارداد (بيع قطعي يك قطعه باغ) طرف اول قرارداد: خانم/آقاي .................. فرزند آقاي .................. داراي شناسنامه شماره .................. صادره از .................. متولد…
ادامه مطلب ...

قرارداد تهیه نرم افزار

تهيه نرم‌افزار دانشگاه ..... به استناد نامه شماره... مورخه..... مديريت فن‌آوري اطلاعات دانشگاه ..... اين قرارداد فيمابين دانشگاه .... با كد اقتصادي شماره ...... به نمايندگي جناب آقاي…
ادامه مطلب ...

تمدید قرارداد

تمدید قرارداد براساس بند 15 کمیسیون معاملات مورخ ..................... قرارداد شماره 1862 به شرح زیر تمدید می گردد . مدت تمدید قرارداد این تمدید نامه از تاریخ…
ادامه مطلب ...

توافق نامه صنعتی

توافقنامه نظر به درخواست مجمتع صنعتی ............... به مدیریت آقای ............... به شماره ثبت ............. و کد اقتصادی ............... به نشانی تهران .................. به قبول…
ادامه مطلب ...