راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

دفتر خدمات الکترونیک قضایی

مواد امتحانی و شرایط شرکت در آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۴۰۱

پایگاه خبری اختبار: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، به استناد بند الف ماده ۴۷ آیین نامه،مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اقدام به برگزاری آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
ادامه مطلب ...