راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

سازمان برنامه و بودجه کشور

افزایش فوق العاده جذب اعضای هیأت علمی وزارت بهداشت از ابتدای سال ۹۹

افزایش فوق العاده جذب اعضای هیأت علمی وزارت بهداشت از ابتدای سال ۹۹ (نامه شماره ۳۵۱۷۰۰ مورخ ۵/۷/۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه کشور) برادر ارجمند جناب آقای دکتر نمکی وزیر محترم
ادامه مطلب ...