راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

سند رسمی

نمونه سند رسمی رهن خودرو برای وام کشاورزی (مورد استفاده دفاتر اسناد رسمی)

نمونه سند رسمی رهن خودرو برای وام کشاورزی (مورد استفاده دفاتر اسناد رسمی)دائن / مرتهن : بانک کشاورزی ……………………….. با نمایندگی آقای ……………………. به موجب نامه شماره …………………………. بانک کشاورزی
ادامه مطلب ...