راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

قرارداد خرید و فروش

نمونه قرارداد خرید و فروش موتور سیکلت (قولنامه موتور سیکلت)

نمونه قرارداد خرید و فروش موتور سیکلت (قولنامه موتور سیکلت)ماده 1 : طرفین قرارداد 1-1- فروشنده/فروشندگان ……………………………. فرزند …………. به شماره شناسنامه ………………….. صادره ازپ……………… کدملی
ادامه مطلب ...

نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو (اقساطی)

ماده 1 : طرفین قرارداد 1-1- فروشنده/فروشندگان …………………… فرزند …………. به شماره شناسنامه …………… صادره از ……………… کدملی ……………… متولد …………… ساکن ……………………………………………… تلفن ………………….. راسا یا با
ادامه مطلب ...