راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

قولنامه

نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو (قولنامه ماشین – قولنامه خودرو)

نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو (قولنامه ماشین - قولنامه خودرو) ماده ۱: طرفین قرارداد ۱-۱- فروشنده/فروشندگان… فرزند… به شماره شناسنامه…صادره از…کدملی… متولد… ساکن… تلفن… ۱-۲ -
ادامه مطلب ...

نمونه قرارداد خرید و فروش قطعی باغ (قولنامه باغچه)

نمونه قرارداد خرید و فروش قطعی باغ (قولنامه باغچه) ماده 1 – طرفین قرارداد1-1) فروشنده/فروشندگان ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ……………….
ادامه مطلب ...

نمونه قرارداد خرید و فروش یک باب آپارتمان/ خانه (قولنامه مسکونی)

نمونه قرارداد خرید و فروش یک باب آپارتمان/ خانه (قولنامه مسکونی) ماده ۱ – طرفین قرارداد۱-۱) فروشنده/فروشندگان… فرزند… به شماره شناسنامه… صادره از… کد ملی… متولد… ساکن… تلفن….با
ادامه مطلب ...