راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

ماده 24 قانون کار

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۵ و ۴ دستورالعمل شماره ۱۷ روابط کار وزارت کار…

رأی شماره های ۱۳۴۷ ٬ ۱۳۴۸ ٬ ۱۳۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۵ و ۴ دستورالعمل شماره ۱۷ روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ]تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی.» جهت درج در
ادامه مطلب ...

ماده ۲۴ قانون کار

ماده 24- در صورت خاتمه قرارداد کار ، کار معین یا مدت موقت ، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد ، یک سال یا بیشتر ، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه ، اعم از
ادامه مطلب ...