راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

ماده 96

ماده ۹۶ قانون کار چیست؟

ماده ۹۶ به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می‌شود: الف- نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه
ادامه مطلب ...