راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

متن اداری

نمونه نامه درخواست تغییر محل خدمت سربازی بعلت سرپرستی خانواده

جناب آقای... فرمانده محترم موضوع : درخواست تغییر محل خدمت سربازی بعلت سرپرستی خانواده با سلام و احترام بدینوسیله به استحضار می رساند اینجانب ... فرزند ... از تاریخ... خدمت مقدس سربازی…
ادامه مطلب ...