راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

مشارکت

قرارداد مشارکت

قرارداد مشارکت مقدمه: این قرارداد با عنايت به مصوبه شوراي عالي سرمايه گذاری و مشارکت مورخ --- بين ………………. به نمايندگي آقاي …………………….، به آدرس، ………………………………….. تلفن ………………….كه دراين…
ادامه مطلب ...