راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

مهرالمثل

معنی لغات حقوقی ( م )

ماده معدني : هر ماده يا تركيب طبيعي كه به صورت جامد يا گاز يا مايع يا محلول در آب در اثر تحولات زمين‌شناسي به وجود آمده است. (بند الف ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377) مازاد برگشتي :…
ادامه مطلب ...