راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

ناصر کاتوزیان

ماده ۲۶۵ قانون مدنی

متن ماده ۲۶۵ قانون مدنی هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر درعدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند. فهرست شرح ماده ۲۶۵
ادامه مطلب ...