راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

نامه ی خداحافظی بعلت انتقال

متن نامه ی خداحافظی بعلت استعفا ، انتقال ، بازنشستگی از یک شرکت خصوصی یا سازمان ۳

«و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس والله یحب المحسنین» اگر چه حلالیت طلبیدن، نباید محدود به زمان خاصی باشد ولی خوب، معمولاً فرصت‌هایی مانند استعفا و انتقال از شرکتی به شرکتی دیگر…
ادامه مطلب ...