راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

هیئت وزیران

آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه

آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (تصویبنامه شماره ۳۶۴۴۲/ت۵۵۲۸۳هـ مورخ ۹/۴/۱۳۹۹ هیئت وزیران) سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی
ادامه مطلب ...

نصاب معاملات سال ۹۹ مناطق آزاد تجاری- صنعتی

نصاب معاملات سال ۹۹ مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران (تصویبنامه شماره ۷۵۲۷۳/ت۵۷۶۸۸هـ مورخ ۵/۷/۱۳۹۹ هیئت وزیران) وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیرخانه شورای عالی مناطق
ادامه مطلب ...