راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

وزارت امور خارجه

نحوه پرداخت فو‌ق‌العاده مأموریت و سایر هزینه‌ها در مأموریت‌های خارج از کشور

نحوه پرداخت فو‌ق‌العاده مأموریت و سایر هزینه‌ها در مأموریت‌های خارج از کشور (تصویب نامه شماره 218594/ت41341هـ مورخ01/10/1389 هیأت وزیران) وزارت امور خارجه- معاونت توسعه مدیریت و
ادامه مطلب ...

‌مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه

‌مقررات تشكيلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه (مصوب ۷/۳/۱۳۵۲ كميسيون هاي پارلماني مجلسين) ‌قسمت اول - مقررات تشكيلاتي ‌ماده 1- حذف يا ايجاد مأموريتهاي سياسي و
ادامه مطلب ...