راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

آیین نامه انضباط کار

مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباط کار در کارگاه‌ها (بخشنامه شماره ۱۰۵۲۰۰ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) مدیران کل محترم کار
ادامه مطلب ...