راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

وکالت در دعاوی مدنی

وکالت در دعاوی مدنی

باب دوم قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) از مواد ۳۱ تا ۴۷ به موضوع «وکالت در دعاوی» پرداخته است. دانستنی حقوقی در ادامه گزارش‌های آشنایی با قوانین، باب
ادامه مطلب ...