ارتباط با ما

جهت مشاوره یا انجام هر نوع کار ثبتی و یا مرتبط با دفترخانه های اسناد رسمی با ما در ارتباط باشید.

  • مشاوره رایگان در کلیه امور ثبتی و دفترخانه‌‌ای
  • محاسبه رایگان کلیه هزینه‌های مربوط به سندهای دفترخانه
  • تنظیم کلیه سندهای خاص مرتبط با مهریه اعم از بذل و بخشش مهریه، ابراء مهریه، سند وصول مهریه، اقرار به وصول مهریه به همراه مشاوره پیش از تنظیم سند توسط وکیل سابق دادگستری
  • تنظیم سند قطعی ملک به همراه محاسبه و انجام رایگان و فوری استعلام مالیات فقط در یک روز با هماهنگی حضور در دفترخانه کمتر از نیم ساعت (کلیه مراحل اولیه تنظیم سند به صورت غیرحضوری انجام می‌شود)
  • وکالت اداری و انجام امور دفترخانه، ثبتی، شهرداری و مالیات شما در کمترین زمان ممکن
  • انجام کلیه امور ملک‌های مشکل دار و کلیدی
  • انجام امور مربوط به تک برگی کردن سند ملک حتی بدون حضور در دفترخانه

کلیه امور فوق با هماهنگی و زیر نظر دفاتر اسناد رسمی کشور انجام می شود.

شماره تماس ما:

۰۹۳۳-۵۵۴-۵۶۸۱

۰۹۳۳۵۵۴۵۶۸۱