اعتبارتقسیم نامه دستی بین وراث

سوالات دیگراندسته بندی: نقل و انتقال مسکناعتبارتقسیم نامه دستی بین وراث
وحید 2 هفته قبل

 تقسیم نامه‌ای که به صورت دستی میان وراث تنظیم و نوشته شده است و همه وراث برآن توافق نموده اند و زیر آنرا امضا وانگشت زدند و چند نفر هم از جمله شورای اسلامی روستا آنرا تآیید و شهادت و مهر و امضا نموده‌‌اند. در صورت سر باز زدن یکی از وراثا از اجرای تقسیم نامه آیا می توان در دادگاه با استناد به همان تقسیم نامه طرح دعوی نمود؟ آیا تقسیم نامه مذکور قدرت اجرایی داشته و دادگاه به آن ترتیب اثر میدهد ؟
 

1 پاسخ
احسان سعیدی عضو سایت 2 هفته قبل

تقسیم به تراضی شرکا درماترک هم درقانون مدنی وهم‌ درامورحسبی مجاز شمرده شده است . ومنع ندارد . البته با رعایت شرایط تقسیم .

پاسخ شما