راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

راهنمای استعلام الکترونیک امور مالیاتی در دفاتر اسناد رسمی

۱-چه املاکی را می توان به صورت الکترونیکی استعلام نمود  ؟

۲- نحوه استعلام کد سنیم املاک ، ردیف و بلوک مالیاتی از روی نقشه(سایت سازمان امور مالیاتی کشور )

۳- جستجو و اخذ کدپستی املاک از طریق سامانه های اینترنتی

۴- نحوه تکمیل فیلد های سامانه ثبت آنی

۵- پرداخت و دریافت مفاصاحساب مالیاتی

۶- نحوه اصلاح اطلاعات در سامانه ثبت آنی

۷- نحوه استعلام املاک مشاعی و یا سهم مشاعی ملک

۸- نحوه ارسال استعلام املاک در جریان ثبت

۹-نرم افزار و سایت های کمکی برای انتخاب جانمایی دقیق ملک بروی نقشه

۱۰- نکات بسیار مهم برای رعایت ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم

۱۱- سوالات متداول

دقت داشته باشید این مطلب در حال بروز رسانی می باشد و با اخرین اطلاعات بهدست آمده ، این اطلاعات نیز تغییر خواهد کرد. (تاریخ اخرین تغییرات ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ )

آخرین تغییرات :

۱- تصحیح محاسبه متراژ نهایی  در بخش ۴

۲- اضافه شدن امکان استعلام عرصه   در بخش ۱

۳- چگونگی استعلام املاکی که نقل و انتقال قبلی باستناد قانون نسیهیل انجام شده است؟ بخش ۴ فیلد قانون تسهیل

چه املاکی را می توان به صورت الکترونیکی استعلام نمود؟

در مرحله اول استعلام الکترونیک امور مالیاتی طبق بخشنامه صادره ، طبق تقسیم بندی زیر می بایست عمل نمود:

چه استعلام های باید الکترونیک ارسال شود؟

الف : نوع سند :

-قطعی

–قطعی رهنی

ب : نوع ملک:

-مسکونی و تکیمل شده

-زمین (برای مشاهده مستند کلیک کنید)
  • حسب اعلام امور مالیاتی زمین با کاربری مسکونی صرفا می بایست سیستمی ارسال شود . این مطلب را بخوانید(رای دیوان عدالت اداری )  (بدیهیست در خصوص عرصه تمام فیلد های مربوط به اعیان صفر وارد میشود و تاریخ پروانه و پایان کار نیز در محاسبات تاثیری ندارد. )

ج :نوع شخص:

حقیقی و حقوقی با وضعیت ۳۳ به بالا **

**( ومنظور از وضعیت ۳۳ : وضعیت ثبت نامی کد اقتصادی شخصیت حقوقی است که می توانید از شرکت مربوطه سوال نمایید و یادر صورت عدم دسترسی به این وضعیت می توانید استعلام را ارسال کنید و اگر شرکت از این وضعیت پایین تر بود سیستم بشرح ” مودی به اداره امور مالیاتی مراجعه نماید “پیام می دهد . پس دانستن قطعی این وضعیت پیش نیاز استعلام نیست و صرفا جهت اطلاع در این راهنما درج شده است)

چه استعلام هایی کمافی السابق سنتی ارسال میشود ؟

  • -املاک با کاربری غیر مسکونی (اداری و تجاری و ….)
  • -املاک فاقد پایان کار
  • -املاک نیمه ساز
  • -معامله قبلی با قانون تسهیل
  • -معامله وراث مالک  (سند به نام متوفی)**
  • **اسنادی که ورثه بعد از فوت مورث خود ، از اداره ثبت نسبت به سهم موروثی سند اخذ نموده اند مشمول این بند نمی باشند .
  • -فروشنده نهاد های دولتی و یا شخصیت حقوقی وابسته به دولت

۲- نحوه استعلام ردیف و بلوک مالیاتی از روی نقشه(سایت سازمان امور مالیاتی کشور )

بعد از وارد شدن به سایت سازمان امور مالیاتی (برای ورود کلیک کنید) صفحه زیر قابل رویت می باشد که بر روی گزینه استعلام بلوک و ردیف ارزش معاملاتی کلیک نمایید .

پس از ورود به صفحه بعد استان محل وقوع ملک را انتخاب کنید تا به صفحه زیر منتقل شوید :

در نقشه زیر با مکان یاب ، نقطه دقیق ملک را مشخص کنید .

پس از فشرده دکمه استعلام تصویر زیر را میبینید:

کد سنیم (املاک ) :

کد سنیم حقوقی و حقیقی ممکن است متفاوت باشد که برای ما مهم نیست  ، در استعلام الکترونیکی  کد سنیم املاک برای مهم است . این کد را کپی و در قسمت مورد نظر پیست نمایید  تا اداره امور مالیاتی مربوط انتخاب شود .

شماره بلوک : در ادامه استعلام به این عدد نیاز داریم.

شماره ردیف: در ادامه استعلام به این عدد نیاز داریم.

(در ادامه راهنما توضیح داده خواهد شد این مغادیر در کدام فیلد ها مورد استفاده قرار میگیرد)

اخذ کدپستی املاک از طریق سامانه های اینترنتی

برای جستجو کد پستی ملک سامانه های زیر معرفی می گردد :

۱- موتور جستجوی نشانی و کدپستی ایران

۲- دریافت کدپستی با استفاده از نشانی

۳- سامانه سینا ( انتخاب ملک از روی نقشه)

**اگر ملکی کد پستی نداشته باشد، می توانید با وارد نمودن آدرس دقیق پستی ملک در سامانه ای پست (کلیک کنید) و واریز هزینه ظرف حدود یک ساعت برای ملک مورد نظر کد پستی اخد نمایید .

دقت بفرمایید کدپستی باید دقیق وارد شود در غیر اینصورت اصالت گواهی مالیاتی خدشه دار خواهد شد.

نحوه تکمیل فیلد های سامانه ثبت آنی

استعلام مالیاتی املاک بر مبنا و از طریق استعلام ثبتی انجام می شود . بدین معنا که برای ارسال استعلام مالیاتی ابتدا باید اطلاعات املاک را وارد استعلام ثبت نمایید .

**به محض ثبت اطلاعات استعلام ثبت در هرصورت (ثبت استعلام ثبت ، استعلام ثبت ارسال شده ، استعلام ثبت پاسخ گرفته شده از اداره ثبت و …) امکان ارسال استعلام مالیاتی وجود دارد .

***برای املاک در جریان ثبت صرفا اطلاعات ملک  را وارد سامانه می کنیم و پس از ثبت اقدام به ارسال استعلام الکترونیک می نماییم . پنج فیلد اطلاعاتی (شماره نامه ، پلاک فرعی ، پلاک اصلی ، حوزه ثبتی و اطلاعات مالک ) را وارد میکنید و سایر فیلد هارا صفر قرار میدهید

***بدیهی است اگر صرفا قصد ارسال استعلام امور مالیاتی را دارید پرداخت هزینه استعلام ثبتی نیاز نیست

پس از فشردن دکمه استعلام امور مالیاتی به صفحه زیر وارد می شویم

 اداره امور مالیاتی :

کد سنیم اخذ شده (ذکر شده در مرحله دوم این راهنما )را در مربع سمت چپ وارد تا اداره امور مالیاتی ملک توسط سیستم تشخیص داده شود .

پس از انتخاب اداره امور مالیاتی اطلاعات دیگر استعلام را بر اساس گروهبندی زیر تکمیل کنید :

برگه  اول استعلام :  اطلاعات اختصاصی 

۱- موضوع نقل و انتقال : عرصه و اعیان

۲- آیا پایان کار و یا پروانه به نام متقاضی می باشد : حسب مورد تکمیل می شود .(حتما قسمت ۱۰ این راهنما مطالعه شود)

۳- معامله قبلی با قانون تسهیل بوده : خیر (تذکر : اگر بلی باشد باید به روش سنتی ارسال شود.)

**معاملات املاک قبل از تاریخ ۱۳۸۵/۰۵/۲۴ و  بعد از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ بدون استفاده از قانون تسهیل تلقی می شود.  برای اسناد تنظیمی بین این دو تاریخ با مشاهده بنچاق انتقالی،عدم استفاده از قانون تسهیل را احراز نمایید.

**در استان قم : املاکی که با قانون تسهیل منتقل شده اند ابتدا باید نامه ای مبنی بر اینکه معامله ی قبلی با قانون تسهیل انجام شده است به اداره امور مالیاتی ارسال کنیم بعد از دریافت پاسخ که تسویه معامله قبلی انجام شده است استعلام به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد .

۴- آیا ملک مورد انتقال فاقد سند تفکیکی و …. : حسب مورد تکمیل می شود (تذکر: اگر جواب بلی باشد استعلام باید به روش سنتی ارسال شود. )

۵-تاریخ پایان کار: طبق پایانکار . (قدمت ساختمان از این تاریخ محاسبه می شود ، نه از تاریخ پروانه ) (حتما قسمت ۱۰ این راهنما مطالعه شود)

**در خصوص املاک قدیمی در بعضی از شهرستان ها بجای گواهی پایان کار ،  گواهی عدم خلاف ۹۰ درصد یا تکمیل شده و یا عناوینی با این مضمون استفاده میکنند که می توان آنهارا بعنوان پایان کار پذیرفت با رعایت این نکته که اگر تاریخ عدم خلاف بروز باشد و ملک قدیمی بایستی تاریخ اتمام ساخت ملک وارد شود نه تاریخ عدم خلاف!!

چرا که در صورتی که تاریخ عدم خلاف برای املاک قدیمی وارد شود ممکن است مالیات نوسازی برای ملک اخذ شود.

۶- نوع درخواست : در شروع کار طبق بخشنامه صادره صرفا انتخاب گزینه “نقل و انتقال قطعی ” و یا ” قطعی رهنی ” حسب مورد انتخاب می شود .

** نوع سند “قطعی رهنی ” زمانی استفاده می شود که بعد از سند قطعی ، دفترخانه قصد تنظیم سند رهنی نیز دارد . بدیهی است سند رهنی استعلام مالیاتی لازم ندارد ولی بعضا بانک ها از دفترخانه تقاضای اینگونه استعلام ها را دارند .

۷-شماره قطعه: اگر آپارتمان باشد طبق سند و اگر ملک خانه و یا ویلایی باشد ” صفر ” وارد می کنیم.

۸- کدپستی : اخذ شده طبق مرحله سوم این راهنما ( پس از دکمه دریافت آدرس از صحت کد پستی اطمینان حاصل فرمایید )

۹- آدرس ملک : مطابق کد پستی فوق .

۱۰ – تلفن ثابت و همراه : (تذکر: تلفن همراه فروشنده حتما صحیح وارد شود که اطلاعات قبض پرداختی برای مودی ارسال می شود.)

۱۱- مبلغ مورد معامله طبق مبایعه نامه یا قرارداد : طبق قولنامه عادی فی مابین متعاملین  (اگر قولنامه ای ارائه نشد حسب الاظهار متعاملین این عدد وارد می شود . مبلغ صفر هم می تواند باشد ولی حتما با هماهنگی متعاملین این گزینه تکمیل شود .)

**اخذ مستندات و نگهداری کپی قولنامه و … در بایگانی دفترخانه به هیچ عنوان لازم نیست .

۱۲ – سهم مالک از مالکیت : جزء سهم

۱۳-سهم کل مالکیت : کل سهم

۱۴ – میزان انتقال : سهم مورد معامله

مثال ۱ **شخصی ۴ دانگ از ششدانگ مالک است و قصد انتقال یک دانگ را دارد :

 سهم مالک از مالکیت : ۴

سهم کل مالکیت : ۶

 میزان انتقال : ۱

مثال ۲ **شخصی ۱۲۰ سهم از ۲۴۰ سهم مالک است و قصد انتقال ۶۰ سهم  را دارد :

 سهم مالک از مالکیت : ۱۲۰

سهم کل مالکیت : ۲۴۰

 میزان انتقال : ۶۰

تذکر مهم : در تکمیل این موارد در اسناد و املاک مشاعی حتما قسمت ۷ این راهنما که در ادامه به آن می پردازیم را مطالعه فرمایید .

برگه  دوم استعلام :  مشخصات اعیانی 

۱- تاریخ جواز / پروانه ساخت : طبق پروانه ساخت وارد کنید .

** اگر پروانه ساخت در دسترس نبود به شرط اینکه سه سال از تاریخ پایان کار ملک گذشته باشد تاریخ پروانه را دو سال قبل از پایان کار وارد می کنیم.

تذکر مهم : (این گزینه بسیار مهم است ، لطفا در اینخصوص قسمت ۱۰ این راهنما را مطالعه بفرمایید.)

۲-شماره صورتمجلس تفکیکی : از روی صورتمجلس تفکیکی (اگر دو شماره داشت یکی را به دلخواه وارد کنید .)

** در خصوص آپارتمان ها : اگر اطلاعات متراژ نهایی اعیانی ملک (بند ۶ همین قسمت ) از روی پایانکار یا استعلام شهرداری قابل استخراج بود و دسترسی به صورتمجلس نداشتیم ، این فیلد را صفر وارد کنیم .

** اگر خانه یا ویلایی بود صفر وارد می کنیم .

۳- واحد واگذاری در طبقه همکف است یا همکف محسوب می شود؟ آپارتمان مطابق سند و خانه و ویلایی بلی را انتخاب می نماییم .

(دقت داشته باشید شماره طبقه در مالیات تاثیر دارد.)

۴- قدمت ساختمان :  از تاریخ پایانکار تا به امروز را محاسبه می نماییم .

 ** قدمت ساختمان برای اولین انتقال کمتر از سه سال مشمول مالیات نوسازی می باشد . (موضوع ماده ۷۷ قانون م م )

(حتما در این خصوص قسمت ۱۰این راهنما را مطالعه بفرمایید)

۵- مساحت مفید اعیانی : آپارتمان عین سند و خانه یا ویلایی مطابق پایان کار و یا استعلام شهرداری (در خانه و ویلایی این فیلد با فیلد ۶ – متراژ نهایی ملک برابر است.)

** در آپارتمان هایی که مساحت بهار خواب ، بالکن و … (در صورتی که به مساحت مندرج در سند اضافه نشده است) با مساحت آپارتمان جمع می شود و در اعیانی مفید ذکر می شود.

نکته : اگر در سند و پایانکار مساحت مفید اختلاف داشت بزرگترین را وارد میکنیم.

۶- متراژ نهایی ملک :  از روی صورتمجلس تفکیکی محاسبه می شود یا از روی پایان کار استخراج شود . (در آپارتمان منظور کل اعیانی احداثی در عرصه است و در ویلایی و خانه دقیقا عدد مطابق بند ۵ -مساحت مفید اعیانی – باید اعمال گردد .)

** متراژ راه پله ، آسانسور ، استخر و … در این متراژ محاسبه نمیشود .

نکته : در آپارتمان ها اگر  اختلافی در این مساحت پیدا شد متراژ کمتر را قید میکنیم.

مثال نحوه محاسبه :

۱- از روی صورتمجلس تفکیکی :

کل اعیانی + ( نصف مجموع انباری ها + نصف مجموع پارکینگ ها)

۲۰۰۰ + (۵۰ + ۴۰۰ ) مجموعا ۲۴۵۰ مترمربع

۲-از روی پاسخ استعلام شهرداری و یا پایانکار – معمولا اعیانی کل با احتساب مجموع پارکینگ ها و انباری هاست-

کل اعیانی منهای ( نصف مجموع انباری ها + نصف مجموع پارکینگ ها)

(۵۰ + ۴۰۰ ) – ۲۹۰۰ حاصل : ۲۴۵۰ مترمربع

۷- انباری و پارکینگ را عینا مطابق سند در خصوص آپارتمان ها وارد نمایید .

** توجه داشته باشید : در فیلد های فوق نمی توانید حروف وارد کنید . اگر طبقه یا بلوک یا هرآنچه از اطلاعات در سند یا صورتمجلس تفکیکی قید نشده بود صفر میزنیم.

در خصوص طبقه : طبقه همکف را صفر و زیر زمین اول را -۱  * طبقه زیر زمین دوم را -۲ و فرضا در آپارتمان ۵ طبقه انباری واقع در پشت بام باشد بالاترین طبقه +۱ که میشود ۶ را وارد نمایید .

برگه  سوم استعلام :  محاسبه ارزش مالیاتی

۱- مشخصات عرصه : حسب مورد ( معمولا عرصه با کاربری مشخص کد ۱)

۲- عرض از معبر عرصه : عرض معبر ملک یا همان عرض گذر ( خیابان یا کوچه ای که بر ملک به آن متصل است)

توجه : اگر ملک دو بر بود ، بر بزرگ تر را باید وارد کنیم.

مثال : اگر ملکی دارای ۵ بر بود و یک بر آن حتی کمتر از یک متر باشد  بر خیابانی با عرض بیشتر بود آن را وارد می کنیم .

۳- بافت فرسوده : در قم نداریم و در سایر شهرها می بایست با هماهنگی اداره امور مالیاتی استان این گزینه استفاده شود.

۴- نوع کاربری عرصه : مسکونی

۵- معبر اختصاصی: بلی (مگر ملکی از خانه همسایه ورود و خروج داشته باشد)

۶- شماره بلوک  : طبق اعلام سایت سازمان مالیاتی صفحه قسمت دوم همین صفحه

۷- شماره ردیف: طبق اعلام سایت سازمان مالیاتی صفحه قسمت دوم همین صفحه

۸- آیا ملک دارای ارزش معاملاتی تعیین شده می باشد : بلی (مگر خارج از محوطه تصمیم گیری کمیسیون تقویم املاک باشد . در قم همیشه بلی هست . )

۹ – مساحت عرصه : کل عرصه که ملک در آن واقع شده است.

(درصورت خانه ویلایی آن را مطابق سند وارد می کنیم)

** در صورتی که جزء سهمی منتقل میشود برای اطلاع بیشتر قسمت هفتم این آموزش که در ادامه به آن میپردازیم را مطالعه بفرماییید.

۱۰ – نوع ساختمان :

ساختمان های تمام بتون، اسکلت بتونی و فلزی ، سوله (کد ۰۱)

اگر ساختمان قدیمی بود : سایر انواع ساختمان را وارد کنید.

۱۱ – وضعیت ساختمان اعیانی : تکمیل (کد ۰۱)

۱۲ – مرحله ساخت : فعلا غیر فعال

۱۳ – نوع کاربری اعیان : مسکونی

برگه  چهارم استعلام :  خریداران

 

۱- نوع شخص حقیقی و یا حقوقی

۲- با وارد نمودن کدملی و تاریخ تولد اطلاعات تکمیلی فرد آورده می شود.

۳- کد پستی  و آدرس محل اقامت خریدار

۴- نوع ارتباط : متعامل (ذینفع در مواقعی است که سند قطعی رهنی را انتخاب نموده ایم.)

۵- جزء سهم

۶- کل سهم

**خریداران را به ترتیب وارد می کنیم و سهم هر یک را مشخص می نمایید .دقت کنید مجموع سهام خریداران از سهام مورد معامله بیشتر نباشد.

پرداخت و دریافت مفاصاحساب مالیاتی

پس از تکمیل اطلاعات فوق بر روی دکمه ارسال استعلام کلیک می نمایید .

پس از مدت کوتاهی از ارسال استعلام، شناسه قبض و پرداخت صادر می شود .

*** اگر پس از  نیم ساعت اطلاعات قبض مشاهده نشد با فشردن دکمه “دریافت وضعیت استعلام ثبتی ”  مجددا اطلاعات پرداخت را فراخوانی نمایید .

با استفاده از شناسه قبض می توانید در دستگاه پوز آپ مستقر در دفترخانه  آن را پرداخت نمایند . (دستگاهی که پرداخت هزینه اسناد توسط آن انجام می شود)

** استفاده از سامانه سداد و عابر بانک ملی و نرم افزار بلی نیز ممکن می باشد ولی توجه داشته باشید صدور مفاصاحساب ممکن است تا ۴۸ ساعت با تاخیر صورت پذیرد.

بعد از پرداخت بعد از حدود ده دقیقه مفاصا صادر میشود و قابل چاپ خواهد بود .

نحوه اصلاح اطلاعات در سامانه ثبت آنی

**در صورتی که در درج اطاعات اشتباه شد دکمه “توقف بررسی مالیاتی” را زده و سپس با دکمه “جدیدبا کپی” اطاعات را تصحیح می کنید.

***بعد از پرداخت هیچ انصراف ممکن نیست و حتما مودی به جهت استرداد مالیات به همراه گواهی عدم انجام معامله صادره از سوی سردفتر به اداره امور مالیاتی مراجعه نماید.

****اصلاح خریدارن توسط اداره امور مالیاتی به روش سنتی انجام میشود.

****اگر در محاسبات اشتباه شد و گواهی صادر شد یک استعلام جدید با اطلاعات صحیح وارد شود و کد رهگیری هر دو استعلام جهت ثبت بستانکاری مالیات به اداره امور مالیاتی ارسال شود.
اداره امور مالیاتی ضمن بررسی وصول مالیات قبلی آن را در استعلام جدید ثبت نموده و ضمن ابطال گواهی قبلی ، مبلغ وصول شده را به استعلام جدید در قالب ثبت بستانکاری منصوب نموده و پس از ثبت گواهی توسط دفترخانه قابل چاپ میباشد.

******تغییر دفترخانه بعد از صدور گواهی ممکن نیست :
مالیات قبلی استرداد می شود و گواهی جدید باید توسط دفترخانه جدید اخذ شود.

نحوه استعلام املاک مشاعی و یا سهم مشاعی ملک

در  مالکیت های مشاعی دو حالت متصور است:

حالت اول:

۱- ملک ششدانگ می باشد :
فردی قصد انتقال سهم مالکیت خود را دارد
در اینجا شما باید عرصه و اعیان مفید و نهایی رو کامل بزنیم .
چه ملک آپارتمان باشه چه ویلایی و خانه
خود سیستم طبق سهم بندی ،  نسبت به سهم مورد انتقال قدرالسهم از عرصه و اعیانی را محاسبه می کند.

**کم وارد نمودن مساحت عرصه و یا اعیان (با فرض اینکه سهم مورد انتقال بخشی از کل است) به صورت دستی در سیستم اشتباه می باشد و باعث میشود مالیات با کسری نسبت مبلغ واقعی پرداخت شود.

حالت دوم :

ملکی در زمین مشاعی احداث شده است:

مثال : زمین با مساحتی زیاد ، مثلا ۱۰۰۰ متر ؛ این زمین به طور عادی تقسیم شده و هر کس در صد متر آن بنایی احداث کرده
حالا مالک یکی از این بناها قصد انتقال ملک را دارد طبیعتا در سند مالکیت  مساحت عرصه را ۱۰۰۰ مترمربع عنوان کرده در حالی که وضعیت موجود این خانه در عرصه با مساحت ۱۰۰ متر بنا شده.

در این حالت استثنایی نباید متراژ را  ۱۰۰۰ وارد کرد و سهم مورد انتقال را  ۱۰۰ سهم مشاع از ۱۰۰۰ سهم انتخاب کنید . باید متراژ عرصه رو ۱۰۰ وارد کرد که بنا بر روی آن احداث شده طبیعتا جزء سهم و کل سهم نیز ۱۰۰ از ۱۰۰ و یا ۶ از ۶ خواهد بود.

نحوه ارسال استعلام املاک در جریان ثبت

برای استعلام املاک در جریان ثبت ۵ فیلد : شماره نامه ، پلاک فرعی ، پلاک اصلی ، بخش ثبتی و اطلاعات مالک را وارد کرده و سایر اطلاعات من جمله صفحه و دفتر را صفر وارد می کنیم. پس از ثبت استعلام اقدام به ارسال الکترونیکی استعلام مالیاتی می نماییم.
بدیهی است ارسال استعلام ثبتی املاک ثبتی  کمافی السابق از طریق اتوماسیون و نامه نگاری انجام خواهد شد.

نرم افزار و سایت های کمکی برای انتخاب جانمایی دقیق ملک بروی نقشه

۱- نرم افزار ” محاسبات هزینه دفاتر اسناد رسمی ” نسخه جدید منتشر شد : برای دانلود کلیک کنید :

نحوه استفاده از این نرم افزار :

بعد از دریافت از لینک فوق و نصب نرم افزار بترتیب شکل زیر عمل نمایید :

و در پنجره جدید شناسه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات (جام) که در زیر نقشه اسناد کاداستری نوشته شده در کادر شماره ۳ بشرح تصویر زیر تایپ نمایید تا سه ردیف بعدی برنامه به طور خودکار تکمیل گردد :

بعد از انتخاب استان (شماره ۴) می توانید دکمه نمایش در نقشه سایت امور مالیاتی (شماره ۵ ) را برای جستجوی شماره ردیف و بلوک فشرده و برای جستجوی کد پستی ملک مورد استعلام نمایش در نشانی های ایران (شماره ۶) را بفشارید .

** اگر از ویندوز ۱۰ استفاده می کنید و بعد از فشدن دکمه های بالا نشانی نمایش داده شده خارج از محدوده ایران بود یک بار تنظیمات زیر را در ویندوز خود اعمال نمایید .

۲- سایت https://www.geoplaner.com

۱۰- نکات بسیار مهم برای رعایت ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم

سران دفاتر موضوعی را که باید بسیار جدی بگیرند و آن هم مشمول شدن ماده ۷۷  به مالیات نقل و انتقال ملک مورد انتقال !

شروط تعلق ماده ۷۷ بشرح زیر می باشد: ( که قطعا دقت در تکمیل آن ها بسیار مهم می باشد )

۱- آیا پایان کار یا پروانه ساختمان و یا صورت مجلس تفکیکی به نام فرد انتقال دهنده (متقاضی ) است؟

۲- تاریخ پایانکار :

۳- تاریخ جواز / پروانه ساخت :

در سوال اول هدف اینست که سیستم تشخیص دهد انتقال دست اول بعد از ساخت خانه می باشد یا خیر ؟ اگر خیر انتخاب شود عملا این انتقال از شمول ماده ۷۷ خارج می شود .

در سوال دوم قدمت ساختمان را استخراج می کند که اگر سه سال بیشتر باشد مالیات از شمول ماده ۷۷ خارج است.

 اگر در سوال اول و دوم ثابت شود این ملک مشمول ماده ۷۷ می باشد سامانه با توجه به این فیلد مالیات موضوع ۷۷ را محاسبه می کند : (هم اولین مالک انتقال دهنده است هم در بازه سه سال این انتقال صورت میگیرد)

در سوال سوم نکته اینجاست:

 که اگر تاریخ پروانه قبل از ۱۳۹۵/۱/۱ باشد و هر دو گزینه بالا حکم بر شمول مالیات ماده ۷۷ باشد ولی سامانه مستند به ماده ۶ آیین نامه اجرائی ماده ۷۷ ، معاف از موضوع ماده ۷۷ مالیات مستقیم میداند.

ماده ۶ آیین نامه اجرائی ماده ۷۷ ق م م : ساختمان هایی که پروانه ساختمانی آنها پس از لازم الاجرا شدن قانون صادر می شود، مشمول مقررات موضوع ماده (۷۷) قانون و تبصره های آن هستند.

نتیجه مختصر :

مشمول بودن مالیات ماده ۷۷  باید سه ویژگی داشته باشد :

۱- اولین انتقال ملک باشد .

۲- از تاریخ پایان کار سه سال نگذشته باشد.

۳- پروانه ساختمان برای سال ۱۳۹۵ و به بعد از آن باشد.

نکته : شرکت های تعاونی که آپارتمانی را به عضو خود منتقل میکند در هر صورت از شمول این ماده و حتی ماده ۱۸۷ خارج می باشد ( مستند به ماده ۶۵ ق م م ) و استعلام مربوطه باید به صورت سنتی انجام گیرد .

سوالات متداول :

۱- در خصوص استعلام عرصه مساحت اعیان فیلد های سامانه الزامی است ، چه باید کرد ؟

به علت اینکه بروز رسانی  سامانه ثبت انی باید توسط سازمان ثبت اسناد انجام شود ، تا بروز رسانی این قسمت تمامی فیلد های مربوط به اعبان را صفر وارد کنید . در خصوص زمین های فاقد کدپستی ۵ رقم اول کدپستی حتما صحیح باشد. تاریخ پایان کار و پروانه قبل از سال ۹۰ درج شود .

۲- رفع ابهام در خصوص طرح برونسپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسنادرسمی

۳-در سهم بندی و نحوه وارد نمودن مقدار عرصه و اعیان املاک مختلف سوالات زیادی مطرح می باشد که بسته به نوع ملک ( آپارتمان ، زمین مشاعی یا ششدانگ ، خانه مشاعی و یا ششدانک و ..) به تفضیل در این مطلب توضیح داده شده است . کلیک کنید

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.