حضانت فرزند

اسقاط حق حضانت فرزند بعد از بذل مهریه

سوال: خانمی به موجب وکالت رسمی بلاعزل در قبال بذل حقوق مالی اعم از مهریه و غیره ..حضانت طفل خود رو از زوج دریافت می کند

و گواهی عدم امکان سازش با لحاظ حضانت برای زوجه صادر صیغه طلاق هم جاری می شود

بعد از یکسال خانم در همان دفترخانه از وکالت بلاعزل استعفا می دهد.

حال آیا این استعفا از وکالت نامه شامل حضانت هم هست ؟ یا سایر بند ها که در دادنامه (گواهی عدم امکان سازش) قید نگردیده؟

پرسش اولین مشاور: گواهی عدم امکان سازش به استناد وکالت صادر شده ؟—بلی

پاسخ تکمیلی اولین مشاور:

استعفای وکیل بعد از زوال متعلق به وکالت تاثیری در ابطال وکالتنامه ندارد

چون این وکالتنامه در دادگاه صادر شده و برای رای عدم امکان سازش نسبت به وکالتنامه صادر شده تاثیری در ابطال وکالتنامه ندارد.

نسبت به حضانت الان در واقع میتواند اسقاط حق کند و فرزند را تحویل پدر دهد،

البته باید دید که فرزند چند سالش است اگر از سن حضانت خارج شده باشد

خود فرزند باید انتخاب کند پیش کی باشد

بخش پرسش و پاسخ صرفا جهت تبادل اطلاعات میان مشاوران حقوقی، دانشجویان حقوقی و علاقه مندان مباحث حقوقی است. اطلاعات و مباحث این بخش الزاما مورد تائید سایت راهش نیست.

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
نرخ بیکاری کانادا در یک قدمی دو رقمی شدن قرار گرفت.